Sala

 
Equip de so en una sala de festes

Sala

Sala