Informació legal

Sonoevent

Ctra. Montcada, 668, local 4
08227 Terrassa
93 789 22 48
alfred@sonoevent.es

Avís legal

La finalitat del web Sonoevent és la d’oferir informació sobre l’activitat que desenvolupa.

Tota la informació continguda en la pàgina web de la Sonoevent és referent a l’última data d’actualització. Per tant, és informativa i no vinculant, ja que poden haver modificacions posteriors a l’última data d’actualització. La responsabilitat de l’utilització de la informació del web de Sonoevent és de l’usuari. Sonoevent es reserva el dret d’actualitzar-la i eliminar-la, així com el de limitar o impedir l’accés, de manera temporal o definitiva. Sonoevent rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web no elaborades per Sonoevent, i molt especialment els continguts dels enllaços que hi hagi entre tercers i les pàgines web de Sonoevent.

Sonoevent rebutja la responsabilitat dels possibles errors de seguretat que es puguin produir pel fet d’utilitzar versions de navegadors no actualitzades, o de les conseqüències que es puguin derivar del mal funcionament del navegador.

L’única adreça oficial de Sonoevent a internet és: 
 http://www.sonoevent.es